MK BREEDING DISCUS POZAMENO OD REEFZONE

Friday, February 16, 2007

Metriaclima lombardoi

Stanište: Jezero Malawi (Lokaliteti Mbenji Island and Nkhomo Reef)
Poznata i kao: Pseudotropheus lombardoi, Kenyi,Maylandia lombardoi
Velieina: Mužjaci 12 (eesto i do 15 cm), a ženke 10 cm
Parametri vode: Tvrda voda pH 8–8,5
Ponašanje: Agresivna i teritorijalna riba
Prehrana: Biljojed, algojed

Razlikovanje spolova i uzgoj:
Ženke je lako razlikovati od muških zato što su ljubieastoplave boje dok su mužjaci žuti. Za razliku od ostalih mužjaka porodice Maylandia mužjak Lombardoi tipieno ima samo jednu toeku na analnoj peraji. U divljini ih se može naai na lokalitetima otoka Mbenji i grebenu Nkhomo. Preferiraju dubine od približno 10-ak metara i obitavaju u kamenito-pješeanim i sedimentom bogatim staništima. Lombardoi su ustašice i nose 2-3 tjedna jajašca u ustima, a zanimljiva pojava je da mogu poprimiti boju mužjaka i braniti teritorij sve dok ne do?e period kada mlade mogu ispustiti iz usta. Broj mladunaca u jednom leglu varira od 16 do 22.

Moja zapažanja:
Jako prilagodljiva vrsta koja zna ublažiti agresivne napade drugih ciklida na sebe. Voli biti poteinjena i nezamjetna kako bi je ostavili na miru da mirno pase alge s kamenja, radoznalo skuplja ostatke s dna u potrazi za hranom, jednostavno obožava hranjenje i eesto se doga?a da je krupna i debela. Bio sam vlasnik mladog mužjaka žute boje sa samo jednom toekom na analnoj peraji što je tipieno za ovu vrstu, te se samo nakon tjedan-dva boravka u mom akvariju transformirao u ženku ljubieastoplave boje. Iskreno, dok got je riba mala teško aete saznati što je doista, mužjak ili ženka. Kako riba odrasta i sazrijeva razlike su oeitije i izgled za jedan ili drugi spol dolazi do izražaja. Dok je god u akvariju prisutan drugi dominantni mužjak vaša riba ae se preobraziti u ženku te tako izbjeai maltretiranja i napade na sebe.

Mužjak

Mužjak

Mladi mužjak

Ženka

No comments: